Děti a jejich vývoj

O princezně, která ráčkovala

Nedávno jsem byla s dcerou na preventivní prohlídce u pediatra. V čekárně plné lidí mě zaujala rodinka se dvěma dětmi, které neustále něco štěbetaly. Na tom samozřejmě není nic neobvyklého, co mě ale zarazilo, bylo ráčkování starší holčičky, určitě školou povinné, tipovala bych ji na první, druhou třídu. Co mě však překvapilo ještě víc, když promluvila maminka. Ráčkovala totiž úplně stejně jako její dcera! Ještě ke všemu se holčička jmenovala Markétka , hned jsem si řekla „chudák, malá princezna“. Uvědomila jsem si, že už jsem hodně dlouho neslyšela mluvit někoho s touto vadou řeči, když jsem chodila do školy, bylo mezi námi určitě více dětí, které měly s výslovností tohoto písmene problém, než je tomu dnes. Asi to bude tím, že v dnešní době je logopedická poradna na každém rohu a nejen ráčkování, ale i dalším vadám řeči je věnováno více pozornosti. A tak mě napadlo, že bych se této problematice mohla věnovat v dalším článku.

Petra

Jak vybrat hračky pro děti do 6 let

Optimální rozvoj smyslů u dětí je základním kamenem celkové péče o jejich zdraví a vývoj. Všech pět smyslů – zrak, sluch, čich, chuť a hmat, představují brány, skrze které malé děti interagují se světem kolem sebe. Aktivní podporou těchto smyslů od útlého věku se rozvíjí schopnost dítěte plně a efektivně interagovat s okolním prostředím. Nesmíme však opomíjet ani důležitost rozvoje dovedností a schopností. To zahrnuje jak fyzické dovednosti, jako je chůze a pohyb, tak i kognitivní dovednosti, jako je řešení problémů a kreativní myšlení.

Petra

Odklad školní docházky – ano nebo ne?

Máte doma předškoláčka a čeká vás zápis do školy? Zvažujete odklad školní docházky? Náš starší syn bude mít v červenci šest let a čeká nás to taky. Kromě toho, že si pořád říkám, jak je možné, že to tak rychle uteklo a kde je ten můj malý chlapeček (to bezbranné miminko!?), stále častěji si kladu otázku - je na na nástup do školy připravený a dostatečně zralý? Bude zvládat všechny povinnosti? Nebude se ve škole třeba trápit? A když zůstane ještě rok ve školce, nebude se naopak nudit?

Hanka

Anglicky od plínek? Proč ne, děti rozpoznávají cizí jazyky od kojeneckého věku!

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem..., známé přísloví, které určitě známe všichni a má něco do sebe. Já osobně obdivuji ty, kteří plynule mluví několika jazyky a jednoduše dokáží přepínat z jednoho do druhého. Celkem slušně ovládám němčinu, ale moje snaha naučit se ještě dobře anglicky, se postupem času vytratila. Slovíčka se mi pletou a němčina, kterou jsem se učila od dětství, je v mé hlavě zakotvena na prvním místě. Myslím si, že by to bylo jiné, kdybych se oba jazyky učila současně a odmala, ale za naších mladých let tomu bylo jinak. O tom, kdy začít u dětí s výukou cizích jazyků mám jasno, jsem přesvědčena, že hned, což dokazuje nejedna studie.

Petra