Jak ochránit děti v kuchyni před úrazem

manažerka Petra

Jen co děti trochu povyrostou, nejenže se vám  začnou při vaření motat pod nohama, budou vše zkoumat, na všechno sahat, ještě navíc vám budou chtít pomáhat. Co si budeme povídat, tu a tam se nějaké té drobné bolístce nevyhneme, ale určitě můžeme nebezpečným situacím předcházet.  

Aniž bychom si to uvědomovali, v kuchyni číhá na naše nejmenší velké množství nástrah.

Kuchyň je obvykle rušným centrem domácnosti, troufnu si říct, že v mnoha domácnostech patří k místnostem, kde rodiny tráví většinu času. A také myslím, že kuchyň je pro děti potencionálně nejnebezpečnějším prostorem v bytě. A co vlastně dětem v kuchyni hrozí? Přijdou zde do kontaktu s ostrým kuchyňským náčiním, elektrickými spotřebiči nebo třeba mycími prostředky. Kromě nich mohou představovat riziko také vysoké skříňky a otevřený oheň. Proto je třeba přijmout taková opatření, aby se k nim děti nedostaly.

Práce v kuchyni s dětmi může být náročná, ale přínosná. Většina dětí se ráda zapojí do krájení a míchání už ve velmi nízkém věku, což bychom měli my dospělí podpořit, ale zároveň je důležité mít na paměti bezpečnostní aspekty pro předejití případným nehodám. Práci s nožem dětem nezakazujte, ale naučte je zodpovědnému používání, ukažte, jak nůž držet, podávat a podobně. Je také nutné, aby všechny nože (i ty, které nejsou ostré) zůstaly mimo dosah dětí.

Image 1

K popáleninám může dojít při dotyku dvířek trouby nebo rukojetí sporáku, při rozlití horkých tekutin, jako je polévka nebo obyčejná káva, v blízkosti hrnců a pánví na sporáku, kdy z pánve vystříkne rozpálený olej. Abyste malé děti ochránili před popálením, používejte pokud možno zadní hořáky sporáku a otočte rukojeti hrnců dovnitř mimo jejich dosah. Dbejte na to, aby všechny horké nápoje byly umístěny mimo okraje kuchyňské linky nebo stolu a mimo dosah, aby se snížila pravděpodobnost náhodného rozlití. Pokud se na dítě vylije horká tekutina, okamžitě ho zbavte zasaženého oblečení a raději kontaktujte rychlou pomoc. Kromě toho děti včas naučte, aby se nedotýkaly žádných horkých prvků sporáku, protože i popálení druhého stupně může malým dětem způsobit trvalé jizvy.

Jedna kapka nebo špatně umístěný předmět na podlaze může vést k nechtěnému pádu. Proto se snažte udržovat všechny povrchy uklizené a suché nebo bez předmětů, které by mohly vést k uklouznutí a pádu. Pozor také na vyšší skříně a police, co by se mohly převrhnout, pokud by za ně děti zatáhly. Zvažte možnost použití zařízení, která umožňují otevírání menších zásuvek a skříněk s minimálním úsilím - pokud tato zařízení nejsou k dispozici, zajistěte, aby těžší předměty byly vždy uloženy ve spodní části skříněk. Používejte protiskluzové podložky a stupátka nebo dětské schodky, aby se děti do vyšších míst dostaly, aniž by musely šplhat po nejistých předmětech. Ideální je na bezpečnost myslet už při samotném zařizování a zvolit vhodný protiskluzový povrch. Pro případ pádu nalepte na ostré hrany chrániče.

Všechny chemikálie nebo nebezpečné látky by měly být uloženy mimo dosah dětí a hlavně také řádně označené (nelijte žádné čističe nebo chemické látky do PET lahví od pití)! Při přípravě jídla by měl být také vždy přítomen dospělý a měl by dětem připomínat, že neznámých látek by se neměly bez dovolení dotýkat ani je ochutnávat.

Nebezpečí udušení hrozí všude, od hroznů přes tvrdé bonbony až po malé předměty, které by se snadno mohly dostat do úst dítěte. V tomto případě je důležité, abyste potenciální rizika vnímali a buď je odstranili z dosahu dětí nebo je aspoň dobře hlídali a mentorovali při práci s nimi. A ještě důležitější je vědět, jak se při dušení chovat - o tom se můžete dočíst v našem článku "Dušení a vypuzovací manévry".

Zabezpečení oken a prosklených dveří

Zvláštní nebezpečí mohou představovat okna a skleněné dveře, které by měly být řádně zajištěny, aby je malé ruce nemohly otevřít. Na prosklené dvěře přidejte ochrannou fólii, která minimalizuje riziko, že děti při honičce prolétnou sklem a ošklivě se pořežou. Ke zvýšení úrovně bezpečnosti přidejte na okna dětskou pojistku a stejného účinku u skleněných dveří může dosáhnout i zabezpečením klik dveří proti otevření dětmi.

Bezpečnostní pojistky na skříňky

Bezpečnostní zámky v kuchyňských skříňkách jsou jedním ze základních bezpečnostních prvků v domácnosti. Zajistí, že nebezpečné předměty, jako jsou nože nebo čisticí prostředky, zůstanou mimo dosah. Pamatujte, že bez ohledu na to, jak pevně je skříňka zavřená, zvědavé ruce si cestu dovnitř najdou. Dětská pojistka na troubu a zámky pro kuchyňské skříňky vám ušetří spoustu stresu a starostí, zároveň jsou bezpečnostní prvky pro děti cenově velmi dostupné a jejich instalace je snadná, takže zde opravdu není nad čím přemýšlet.

Bezpečné spotřebiče

Drobné elektrické spotřebiče po použití vždy odpojte. Zajištění řádného uložení všech kabelů může zabránit náhodnému úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Před použitím jakéhokoli spotřebiče si přečtěte návod k obsluze a konečně – nikdy nenechávejte žádný spotřebič během používání bez dozoru, zejména pokud se jedná o páru nebo teplo. Dodržování těchto zásad při manipulaci s elektrickými kuchyňskými spotřebiči je základem pro bezpečnost v kuchyni. Nezapomeňte ani na elektrické zásuvky, do kterých patří také dětské pojistky.

Bezpečnosti v kuchyni je třeba děti učit

Myslím si, že zajistit co nejbezpečnější domácnost (ať už v kuchyni nebo jiném pokoji) je jedna věc, ale stejně důležité je děti učit, jak se bezpečně chovat - to znamená ukazovat a vysvětlovat nejrůznější situace, zapojovat je do základních činností a postupně přidávat náročnější úkoly. A rada na závěr? Vždy mějte v domácí lékárničce náplast, dezinfekci a něco na popáleniny, mohou se hodit nejen dětem, ale také nám 😊.

podpis Petra

Narazili jste na chybu? dejte nám vědět

Jaká je Vaše zkušenost?

Buďte první, kdo přidá komentář.